Το όνομα Σκαφιδάς στον χώρο των εκτελωνισμών και γενικότερα των τελωνείων της Βόρειας Ελλάδος και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης είναι σταθερή αξία από το 1979. Είμαστε εκτελωνιστές και ενεργά μέλη του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης και της Ο.Ε.Τ.Ε.